Om ABIGO Medical

ABIGO Medical AB er et svensk medicinalfirma, der ejer, udvikler, fremstiller og markedsfører lægemidler og medicintekniske produkter.

De vigtigste områder inden for medicintekniske produkter er avanceret sårbehandling og øre, næse, hals (ØNH) samt nutrition. Firmaet blev grundlagt i 1989 af de nuværende ejere, brødrene Jan G. Smith og Leif Smith, som begge stadig er aktivt engageret i ABIGO.

Dette indebærer fleksibilitet og korte beslutningsprocesser med meget gode muligheder for en positiv, langsigtet ekspansion. Et aktivt forsknings- og udviklingsprogram inden for udvalgte områder skaber spændende muligheder for vækst og har også ledt til et antal internationale patenter og patentansøgninger. Unikke, patenterede egenudviklede produkter med internationalt potentiale i niche-områder, er en del af ABIGO’s forretningsfilosofi.

Antibiotikaresistens er et globalt problem, som er blevet forværret af udviklingen af multiresistente bakterier. I visse tilfælde stilles læger i et medicinsk dilemma, hvor de ikke kan udskrive en effektiv behandling. Disse situationer fordrer nye og anderledes veje til at håndtere infektioner og effekten deraf; et område som er vigtigt i ABIGO’s FoU-program. Vor FoU omfatter unikke løsninger, som udnytter viden om naturlige processer og fysisk samspil, uden kemiske tilsætninger og kirurgiske indgreb.

Ambitionen er at være en internationalt ledende aktør inden for dette område.

Virksomheden har en international målsætning med distribution af produkter i cirka 60 lande gennem egne salgsorganisationer og partnere.

ABIGOs danske datterselskab, ABIGO Pharma A/S, markedsfører med succes ABIGOs produkter i Danmark og et bredt udvalg af andre produkter inden for personlig pleje, både deres egne og licenserede produkter. ABIGO Pharmas produkter eksporteres også til flere lande.

ABIGOs norske datterselskab, ABIGO Medical AS, markedsfører ABIGOs produkter i Norge.

Läs mer på abigo.dk